Bee Mohr reagiert auf Angora Skandal

Bee Mohr nimmt Stellung zum Angoraskandal.